Παραδοσιακός χορός
Παραδοσιακός χορός
Σημείο 1
Νέος χώρος
Ουτοπία
Παλμός
Σχέση ΙΙ
Χωρίς τίτλο
Συνέχεια
Χωρίς τίτλο
Φως IΙ
Φως Ι
Γραμμή φωτός
Πέρασμα
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο,
Νέος χώρος
Χωρίς τίτλο
Ένωση
Κυκλική κίνηση
Πηγή φωτός
Σχέση Ι
Απέναντι
Γένεση
Εσώτερη δύναμη
Κόσμος ΙΙ
Χωρίς τίτλο
Ο έσω χώρος
Αέρινο II
Κίνηση αρμονίας
Απόδραση
Μάσκα
Ζώο
Εξαρτημένη σχέση
Συνεύρεση
Βασιλιάς- Βασίλισσα
Στέψη
Χωρίς τίτλο
Δυναμική
Πόθος (Επιτοίχιο)
Χωρίς τίτλο (Επιτοίχιο)
Χωρίς τίτλο (Επιτοίχιο)
Ζευγάρι
Σύνθεση με φως
Carmen Tower
Γραφή Ι,     Γραφή ΙΙ
Αέρινο I
Τετράγωνο με φως
Κύβος
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Φως
Χωρίς τίτλο
Περιέλιξη
Χωρίς τίτλο
Έκρηξη (επιτοίχιο)
Ένταση
Διαφυγή
Εσωτερική δύναμη
Χωρίς τίτλο
Διάσπαση
Μετάλλαξη Ι