Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολης, Σύρου
Οροφογραφία θεάτρου
Οροφογραφία θεάτρου
Λεπτομέρεια οροφής
Λεπτομέρεια διάκοσμου
Λεπτομέρεια διάκοσμου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Διάκοσμος εισόδου θεάτρου
Τοιχογραφία στο φουαγέ
Τοιχογραφία στο φουαγέ (λεπτομἐρεια)
Τοιχογραφία στο φουαγέ (λεπτομἐρεια)
Τοιχογραφία στο φουαγέ (λεπτομἐρεια)
Τοιχογραφία στο φουαγέ (λεπτομἐρεια)