Μουσικοί
Ζευγάρι
H Θέμις
Το νήμα
Το μήλο
Το μήλο ΙΙ
Χωρίς τίτλο
Τυφλόμυγα
Αδάμ
Ζευγάρι ΙΙ
Το κάπνισμα
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο
Κρίνος
Μοναχική φιγούρα
Μάσκες
Το δείπνο
Ασέλγια της τέχνης
Ερωτικό
Το παράθυρο
ΦΙΓΟΥΡΕΣ
Χωρίς τίτλο
Φαντασίωση
Ερωτικό
Χωρίς τίτλο
Χωρίς τίτλο