κονσόλα 1
τραπέζι σαλονιού 8
τραπέζι σαλονιού 3
τραπέζι σαλονιού 7
τραπέζι σαλονιού 6
τραπέζι σαλονιού 5
τραπέζι σαλονιού 4
γραφείο 4
γραφείο 3
γραφείο 2
γραφείο 1
Κονσόλα
τραπέζι φαγητού 1
τραπέζι σαλονιού 2
τραπέζι σαλονιού 1
Στήλη φωτός
κονσόλα 2
τραπέζι σαλονιού 9
τραπέζι σαλονιού 10
τραπέζι φαγητού 2
τραπέζι σαλονιού 11
τραπέζι σαλονιού 12
τραπέζι σαλονιού 13
τραπέζι σαλονιού 14
τραπέζι σαλονιού 15
τραπέζι σαλονιού 16
τραπέζι σαλονιού 17
τραπέζι σαλονιού 18
τραπέζι φαγητού 3
τραπέζι σαλονιού 19
τραπέζι φαγητού 4
τραπέζι σαλονιού 20
τραπέζι σαλονιού 21
τραπέζι
τραπέζι φαγητού 5
κονσόλα 3
φώς οροφής
στήλη φωτός 1-2-3
στήλη φωτός 13-14-15
στήλη φωτός 7-8-9
στήλη φωτός 10-11-12
κηροπηγια 1-2-3
κηροπηγια 4-5
κηροπηγια 6
κηροπηγια 7-8
κηροπηγια 9-10-11
κηροπηγια 12-13-14
κηροπηγια 15-16-17
κηροπηγια 18-19-20
κηροπηγια 21-22-23-24
σκαμπό
καρέκλα 2
καρέκλα 3
καρέκλα 4
σκαμπό 2
καρέκλα 5