ΓΛΥΠΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΤΤΙΚΗ

Prev
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 1
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 2
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 3
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 4
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 5
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 6
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 7
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 8
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 9
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 10
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 11
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 12
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 13
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 14
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 15
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 16
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 17
 • Σταθμός Αττική ΗΣΑΠ 18
Next

Γλυπτό για το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Διαγωνισμος, 1° βραβείο)

Prev
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
 • Μακετα γλυπτού (λεπτομέρεια)
Next

ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 1

Prev
 • Γλυπτό σε εσοχή
 • Γλυπτό σε είσοδο κατοικίας
 • Γλυπτό σε είσοδο κατοικίας (λεπτομέρεια)
 • Σπόρος
 • Σπόρος
 • Σπόρος (λεπτομέρεια)
 • Σπόρος (λεπτομέρεια)
 • Κένταυρος
 • Γλυπτό σε είσοδο εταιρείας (λεπτομέρεια)
 • Γλυπτό σε είσοδο εταιρείας (λεπτομέρεια)
 • Γλυπτό σε εσοχή
 • Γλυπτό σε εσοχή (λεπτομέρεια)
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτό σε εσοχή
 • Γλυπτό σε εσοχή (λεπτομέρεια)
 • Γλυπτό σε εσοχή
 • Γλυπτό σε εσοχή (λεπτομέρεια)
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτό σε κατοικία
 • Γλυπτική επένδυση κολόνας
 • Γλυπτική επένδυση κολόνας
 • Γλυπτική επένδυση κολόνας (λεπτομέρεια)
Next

ΓΛΥΠΤΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 1

Prev
 • Κόσμος
 • Κόσμος
 • Κόσμος (λεπτομέρεια)
 • Κόσμος
 • Κόσμος
Next

ΓΛΥΠΤΟ ' Παραδοσιακός χορός'

Prev
 • Παραδοσιακός χορός
 • Παραδοσιακός χορός
 • Παραδοσιακός χορός
 • Παραδοσιακός χορός
 • Παραδοσιακός χορός
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την τοποθέτηση του γλυπτού
 • Απο την κατασκευή του γλυπτού
Next