ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Prev
 • Παλμός
 • Ουτοπία
 • Γένεση II
 • Κόσμος ΙΙ
 • Εσώτερη δύναμη
 • Γένεση
 • Απέναντι
 • Σχέση Ι
 • Πηγή φωτός
 • Κυκλική κίνηση
 • Ένωση
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Νέος χώρος
 • Χωρίς τίτλο,
 • Χωρίς τίτλο
 • Πέρασμα
 • Γραμμή φωτός
 • Φως Ι
 • Φως IΙ
 • Συνέχεια
 • Ο έσω χώρος
 • Κολόνα
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Σχέση ΙΙ
 • Ουτοπία
 • Σημείο 1
 • Νέος χώρος
Next

ΕΣΩΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι

Prev
 • Διάσπαση
 • Μετάλλαξη ΙΙ
 • Περιέλιξη
 • Χωρίς τίτλο
 • Ένταση
 • Γραφή Ι,   Γραφή ΙΙ
 • Κύβος
 • Κίνηση αρμονίας
 • Χωρίς τίτλο
 • Δυναμική
 • Αέρινο II
 • Πλατωνικό ανδρόγυνο
 • ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
 • Έκρηξη (επιτοίχιο)
 • Μετάλλαξη Ι
 • Χωρίς τίτλο
 • Διαφυγή
 • Εσωτερική δύναμη
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Φως
 • Τετράγωνο με φως
 • Αέρινο I
 • Σύνθεση με φως
Next

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ-ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ

Prev
 • Χωρίς τίτλο (Επιτοίχιο)
 • Πόθος (Επιτοίχιο)
 • Χωρίς τίτλο (Επιτοίχιο)
 • Μικρό γλυπτό 1
 • Μικρό γλυπτό 2
 • Μικρό γλυπτό 3
 • Διαφυγή ΙΙ
 • Χωρίς τίτλο
 • Χωρίς τίτλο
 • Κούρος
 • Γυναίκα
 • Κένταυρος
 • Ζευγάρι
 • Σχέση
 • Φύλλο
 • Φυγούρες
 • Φυγούρες
Next

ΒΙΟΜΟΡΦΙΚΑ

Prev
 • Ζευγάρι
 • Στέψη
 • Βασιλιάς- Βασίλισσα
 • Συνεύρεση
 • Εξαρτημένη σχέση
 • Ζώο
 • Μάσκα
 • Απόδραση
 • Κορμός Ι,
 • Κορμός ΙΙ
 • Κορμός ΙΙΙ
 • Κορμός ΙV
 • Κορμός V
 • Κορμός VΙ
 • Κορμός VΙI
Next